Vadgazdálkodási Alap

Az elmúlt évek jogszabályi hátterének változása lehetővé tette az Országos Magyar Vadászkamara számára, hogy a magyar vadgazdálkodás fejlesztése, feltételrendszerének javítása érdekében Országos Vadgazdálkodási Alapot hozzon létre.

A Vadgazdálkodási Alap pályázati rendszerben működik. Ennek 2018. évre vonatkozó feltételrendszerét az országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság előterjesztése alapján a Kamara Alapszabálya szerint az Országos Elnökség  2018. szeptember 17-i ülésén fogadta el.

Alább található meg minden információ a pályázati rendszerről és a 2018. évre vonatkozó pályázati felhívás és minden kapcsolódó dokumentum.

A 2018. évi kiírás dokumentumai

Az Országos Vadgazdálkodási Alap Működési Szabályzata

1. sz. melléklet: Online pályázati adatlap adattartalma

2. sz. melléklet: A pályázatok benyújtásának módja
és bírálatának rendje, továbbá a  pályázatok
rangsorolásának szabálya (pontrendszer)

3. sz. melléklet: Jegyzőkönyv pályázatok formai
ellenőrzéséről és tartalmi véleményezéséről

4. sz. melléklet: Bírálati jegyzőkönyv

5. sz. melléklet: Beszámoló formanyomtatvány

Az Országos Magyar Vadászkamara 2018. évi pályázati felhívása
az Országos Vadgazdálkodási Alapból finanszírozható tevékenységek támogatására

1. sz. melléklet: Együttműködési megállapodás (minta)

2. sz. melléklet: Csapdázási napló

3. sz. melléklet: Csapdázási és kotorékozási időszakok

4. sz. melléklet: Kotorékozási napló

5. sz. melléklet: Nyilatkozat érdekelt személyről

Fogalomtár


Archívum

Az Országos Magyar Vadászkamara 2017. évi pályázati felhívása
az Országos Vadgazdálkodási Alapból finanszírozható tevékenységek támogatására
(a felhívás és a kapcsolódó dokumentumok)Forrás

Forrás: Vadgazdálkodási Alap